Training bij het Equestrian Centre de Peelbergen

Deze regels zijn opgesteld in overeenstemming met de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid.

Het is Equestrian Centre de Peelbergen toegestaan om individuele trainingen te organiseren. Het organiseren van wedstrijden en de Peelbergen competitie is tot nader order niet mogelijk. Om de trainingen veilig en soepel te laten verlopen vragen wij uw aandacht voor de volgende regels.

Mondkapjes

Het is binnen heel Nederland verplicht om in publiek toegankelijke binnenruimten (derhalve ook onze indoor accommodatie) een mondkapje te dragen.* Alle medewerkers van het Equestrian Centre de Peelbergen dragen een mondkapje voor uw veiligheid. Wij verzoeken u het advies van de Nederlandse overheid op te volgen. Mondkapjes zijn te koop bij het secretariaat.
* Bij het paardrijden kunt u uw mondkapje af doen.

TRAINING

 • De hoofdingang is voor alle bezoekers te bereiken vanaf de vrachtwagen/bezoekersparkeerplaats.
 • Een ruiter mag alleen noodzakelijke personen meebrengen. Te weten diens groom en/of trainer en/of vrachtwagenchauffeur
 • Ruiters en hun entourage wordt nadrukkelijk verzocht het Equestrian Centre de Peelbergen z.s.m. verlaten zodra zij klaar zijn met hun training
 • Wij zijn momenteel niet open voor algemeen publiek
 • De te springen parcoursen worden gebouwd door gecertifieerde parcoursbouwers
 • Men dient bij het verstellen van de hindernissen handschoenen te dragen (dozen met plastic handschoenen staan op de bakrand en worden beschikbaar gesteld door de Peelbergen).

LIDMAATSCHAP

Restaurant en catering

 • Vanwege de geldende coronamaatregelen van de Nederlandse overheid is onze horeca gesloten. 

Algemene COVID-19 maatregelen

 • Houd afstand van anderen – MINIMAAL 1,5 meter
 • Heeft u of iemand met wie u samenwoont ademhalingsproblemen of koorts, dan kun u geen gebruik maken van onze faciliteiten
 • Schud geen handen
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog

Daarnaast gelden uiteraard ook onze standaard huisregels

 • Ruiters te paard dienen te allen tijde een cap te dragen
 • Longeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde pistes
 • Het is niet toegestaan afval achter te laten op het parkeerterrein
 • Het is niet toegestaan met uw paard op het gras te lopen, gebruik hiervoor de geasfalteerde paden
 • U wordt geacht de mest van uw paard in de pistes zelf op te ruimen
 • Gelieve uw paard niet op de bakranden en omheining te laten bijten
 • Wanneer dierenmishandeling wordt geconstateerd kan de organisatie de betrokkenen toegang tot het centrum ontzeggen
 • Het betreden van het terrein van het Equestrian Centre de Peelbergen geschiedt op eigen risico. De organisatie sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen waarbij deelnemers, medewerkers, bezoekers, paarden of materialen betrokken zijn