Toegang tot en wedstrijden bij Peelbergen Equestrian Centre & COVID-19

Deze regels zijn opgesteld in overeenstemming met de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid per 23 maart 2022.

Het is Peelbergen Equestrian Centre toegestaan om zowel individuele trainingen als nationale en internationale wedstrijden te organiseren. Publiek is weer van harte welkom bij alle wedstrijden. Er is geen mondkapjesplicht meer en het is ook niet meer nodig om een Coronatoegangsbewijs (QR-code) te laten zien bij binnenkomst.

Restaurant en catering

 • Onze horeca is geopend tot één uur na de laatste rubriek. Er is geen uiterlijke sluitingstijd.
 • Ons restaurant is geopend voor iedereen.

Publiek is welkom

Tijdens alle wedstrijden is publiek van harte welkom. 

Algemene adviezen om de verspreiding van COVID-19 te beperken

 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Klachten? Blijf thuis en doe een test

Onze standaard huisregels

 • Ruiters te paard dienen te allen tijde een cap te dragen
 • Longeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde pistes
 • Het is niet toegestaan afval achter te laten op het parkeerterrein
 • Het is niet toegestaan met uw paard op het gras te lopen, gebruik hiervoor de geasfalteerde paden
 • U wordt geacht de mest van uw paard in de pistes zelf op te ruimen
 • Gelieve uw paard niet op de bakranden en omheining te laten bijten
 • Wanneer dierenmishandeling wordt geconstateerd kan de organisatie de betrokkenen toegang tot het centrum ontzeggen
 • Het betreden van het terrein van het Peelbergen Equestrian Centre geschiedt op eigen risico. De organisatie sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen waarbij deelnemers, medewerkers, bezoekers, paarden of materialen betrokken zijn