Toegang tot en wedstrijden bij het Equestrian Centre de Peelbergen

Deze regels zijn opgesteld in overeenstemming met de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid per 30 september 2020.

Het is Equestrian Centre de Peelbergen toegestaan om wedstrijden te organiseren op nationaal/internationaal niveau incl. de Peelbergen competitie. Om deze wedstrijden veilig en soepel te laten verlopen vragen wij u aandacht voor de volgende regels.

Mondkapjes

Heden geldt er binnen heel Nederland het dringende advies om in publiek toegankelijke binnenruimten (derhalve ook onze indoor accommodatie) een mondkapje te dragen.* Alle medewerkers van het Equestrian Centre de Peelbergen dragen wanneer zij geen 1,5m afstand kunnen bewaren een mondkapje voor uw veiligheid. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, het advies van de Nederlandse overheid op te volgen. Mondkapjes zijn te koop bij het secretariaat.
* Bij het paardrijden en wanneer u aan een tafel gezeten bent in ons restaurant of op het terras kunt u uw mondkapje af doen.

Wedstrijden

 • De hoofdingang is voor alle bezoekers te bereiken vanaf de vrachtwagen/bezoekersparkeerplaats. Hier vindt een aanmelding en accreditatie plaats
 • Een ruiter mag SLECHTS TWEE andere personen meebrengen. Te weten diens groom en/of trainer en/of paardeneigenaar
 • Ruiters en hun entourage wordt nadrukkelijk verzocht het Equestrian Centre de Peelbergen z.s.m. verlaten zodra zij klaar zijn met hun training en/of wedstrijd
 • Wij zijn momenteel niet open voor algemeen publiek. Wij verzoeken paardenliefhebbers en betrokkenen thuis te blijven mits zij geen directe noodzaak zien om het Equestrian Centre de Peelbergen te bezoeken

Restaurant en catering

 • Vanwege de geldende regels hebben we buiten het restaurant (op de overdekte terrassen) meerdere ‘Take away’ punten voor warme en koude dranken
 • Bij een bezoek aan het restaurant wordt u na het registreren van uw naam en contactgegevens naar een tafel begeleid
 • Gelieve te allen tijde de aanwijzingen van ons horecapersoneel op te volgen

Algemene COVID-19 maatregelen

 • Houd afstand van anderen – MINIMAAL 1,5 meter
 • Heeft u of iemand met wie u samenwoont ademhalingsproblemen of koorts, dan kun u geen gebruik maken van onze faciliteiten
 • Schud geen handen
 • Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog
 • Plastic handschoenen en desinfecterend middel wordt beschikbaar gesteld door het Equestrian Centre de Peelbergen

Daarnaast gelden uiteraard ook onze standaard huisregels

 • Ruiters te paard dienen te allen tijde een cap te dragen
 • Longeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde pistes
 • Het is niet toegestaan afval achter te laten op het parkeerterrein
 • Het is niet toegestaan met uw paard op het gras te lopen, gebruik hiervoor de geasfalteerde paden
 • U wordt geacht de mest van uw paard in de pistes zelf op te ruimen
 • Gelieve uw paard niet op de bakranden en omheining te laten bijten
 • Wanneer dierenmishandeling wordt geconstateerd kan de organisatie de betrokkenen toegang tot het centrum ontzeggen
 • Het betreden van het terrein van het Equestrian Centre de Peelbergen geschiedt op eigen risico. De organisatie sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen waarbij deelnemers, medewerkers, bezoekers, paarden of materialen betrokken zijn